bursa

Bursa Szkolna

stołówka, boiska sportowe, basen pływacki ok 50 m Bursa Szkolna w Ełku jest koedukacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą, przeznaczoną dla młodzieży uczącej się w dziennych i wieczorowych szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych, poza miejscem stałego zamieszkania.Wychowujemy młodzież w duchu życzliwości, uczciwości, poszanowania prawdy i godności drugiego człowieka, patriotyzmu. Najważniejsze w naszej placówce jest bezpieczeństwo pobytu, dobro oraz wszechstronny rozwój wychowanka: intelektualny, moralny i społeczny. Zapewniamy: całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, bardzo dobre warunki do nauki i wypoczynku, możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień, zakwaterowanie w 2 i 3 osobowych pokojach z łazienką, całodzienne wyżywienie. Do dyspozycji wychowanków przeznaczone są: pracownia komputerowa ze stałym łączem internetowym, biblioteka wyposażona w bogaty księgozbiór i prasę, nowocześnie urządzona kuchenka, bilard, świetlica, siłownia, pokoje cichej nauki na każdym piętrze.
www.elkbursa.edu.pl
Zobacz podobne oferty