schronisko

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Jesteśmy placówką oświatową całoroczną,posiadamy kategorię I, naszym celem jest rozwój turystyki jako aktywnej formy wypoczynku wśród młodzieży szkolnej poprzez: zapewnienie tanich noclegów i wspieranie kierowników wycieczek w opiece wychowawczej nad dziećmi i młodzieżą przebywającymi w schronisku, prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej oraz udostępnianie bieżącej oferty kulturalnej dotyczącej regionu, organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży celem upowszechniania turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, umożliwianie dzieciom i młodzieży korzystania z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,udzielanie pomocy i wspieranie działań edukacyjnych, turystycznych prowadzonych przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego.
www.ssm.legnica.eu
Zobacz podobne oferty

Galerie zdjęć okolicznych miejscowości

pokaż listę ukryj listę