schronisko

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Celem działalności schroniska jest: - zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży szkolnej, - upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży szkolnej krajoznawstwa i turystyki, jako aktywnych form wypoczynku, - przekazywanie informacji turystycznej o regionie oraz bazie schronisk młodzieżowych, - kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności organizacji czasu wolnego, - integracja dzieci i młodzieży szkolnej korzystającej z noclegów, - kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.
www.bursa.itl.pl
Zobacz podobne oferty