Osowiec-Twierdza

Osowiec-Twierdza

Osowiec-Twierdza

Osowiec-Twierdza to miejscowość położona na terenie Niziny Podlaskiej nad rzeką Biebrzą, około 40 km od Białegostoku. To tu w Kotlinie Biebrzańskiej porośnięte charakterystyczna roślinnością malownicze rzeczne rozlewiska, mokradła i bagna zostały otoczone ochroną Biebrzańskiego Parku Narodowego (BPN), który na terenie Osowca-Twierdzy ma swoją siedzibę. Cała okolica wchodzi w skład obszaru chronionego rezerwatu.

Siedziba BPN - który chroni dolinę rzeki Biebrzy od samych jej źródeł, aż po ujście do Narwi - funkcjonuje w Osowcu pod nazwą Centrum Edukacji i Zarządzania BPN
i mieści się przy dworcu PKP Osowiec.

To tu, w znajdującym się w holu punkcie informacji turystycznej można zaopatrzyć się w materiały promocyjne i mapy oraz zasięgnąć informacji przed planowaną wyprawą na okoliczne bagna. CEiZ zajmuje się też edukacją i promocją wiedzy na temat flory i fauny BPN, można ją tu podziwiać również na żywo w znajdujących się na miejscu akwariach. W budynku mieszczą się też sale ekspozycyjne, które prezentują wystawy m.in. zdjęć przyrodniczych. Na miejscu jest też sklepik z pamiątkami.

Obok znajdują się wieże widokowe oraz kładki i pomosty obserwacyjne. Korzystne przyrodniczo ulokowanie miejscowości ściąga tu co roku wielu turystów, miłośników przyrody, czy fotografii przyrodniczej. Przyjeżdżają tu też pasjonaci historii oraz obwarowań militarnych, gdyż mieści się tu słynna rosyjska twierdza z XIX wieku, będąca najcenniejszym zabytkiem BPN.

Twierdza Osowiec w latach swojej świetności była uważana za jedną z najlepszych i najnowocześniejszych twierdz obronnych. Nigdy w swojej historii nie została zdobyta. Powstała z rozkazu cara Aleksandra II i składała się z 4 fortów: Centralnego (I), Zarzecznego, Szwedzkiego i Nowego (IV).

BPN jest w posiadaniu jednego z fortów, dookoła którego biegnie 4 kilometrowa ścieżka edukacyjna, oznaczona kolorem zielonym; „Wokół Fortu IV Twierdzy Osowiec”. Wycieczka do Fortu I, leżącego na terenach wojskowych, jest możliwa tylko pod opieką przewodnika.

Przez miejscowość i w jej okolicy prowadza też liczne szlaki turystyczne oraz ścieżki edukacyjno-przyrodnicze.

fot. wikipedia

  1. Artykuły: