Łódź

Łódź

Łódź jest drugim co do wielkości miastem Polski. Położona jest w samym centrum kraju, nad brzegami aż osiemnastu rzek i strumieni. Pierwsze pisemne wzmianki pochodzą z pierwszej połowy XIV wieku. Mówią one o istnieniu w tym miejscu osady, zwanej Łodzia. Prawa miejskie osada ta zyskała w początkach XV wieku. Z początku było to niewielkie miasteczko rolnicze, organizujące targi i będące miejscem działania szeregu warsztatów rzemieślniczych. XVII wiek przynosi zniszczenie i upadek miasta. Na początku XVI stulecia mieszkało tutaj około 700 mieszkańców, zaś w początkach osiemnastego wieku w Łodzi mieszkało zaledwie ponad dziewięćdziesiąt rodzin. Na początku dziewiętnastego wieku rozpoczął się szybki rozwój Łodzi jako miasta przemysłowego. Umożliwiło to położenie miasta nad wieloma rzeczkami i strumykami, które można było wykorzystać jako źródła energii, a także fakt, że tutejsze ziemie należały do rządu rosyjskiego, dzięki czemu łatwiej było tutaj przeprowadzać duże inwestycje. Do miasta, które szybko zaczęło być nazywane "ziemią obiecaną" ściągali robotnicy i przemysłowcy z różnych części Polski, Niemiec, Rosji, było także wśród nich wielu Żydów. Pod koniec XIX wieku Łódź była już dużym miastem przemysłowym, miastem czterech kultur. Ślady tego okresu wielkości miasta są dziś jednymi z największych atrakcji Łodzi.

Trzeba tutaj wymienić Plac Wolności - wytyczony w 1827 roku główny rynek powstającej wtedy osady sukienniczej. Jest to jeden z niewielu w Europie placów ośmiokątnych. Także z 1827 roku pochodzi klasycystyczny ratusz miejski, który zachował się do naszych czasów. W centrum placu widnieje pomnik Tadeusza Kościuszki.

Sercem współczesnej Łodzi jest jednak ulica Piotrkowska, czyli Pietryna. Tutaj znajdują się wszystkie ważniejsze urzędy miejskie, siedziby firm i banków. Piotrkowska jest też centrum nocnego życia Łodzi. Znajdziemy tu mnóstwo barów, pubów i restauracji, tutaj też odbywają się często różne imprezy kulturalne i uroczystości miejskie. Piotrkowska stanowi jeden z najdłuższych deptaków współczesnej Europy. Ma ona 4,2 kilometry długości, łączy Plac Wolności z Placem Niepodległości. Przy Piotrkowskiej zobaczymy wiele zabytków pochodzących z czasów największej świetności Łodzi. Należą do nich eklektyczne i secesyjne kamienice, a także dawne siedziby łódzkich fabrykantów, między innymi neorenesansowy pałac Juliusza Heinzla, pałac Ewalda Kerna, pałac, Juliusza Kindermanna. Zobaczymy tutaj także wiele zabytkowych synagog. Spora część z nich jest już użytkowana już w innym charakterze, często trzeba dysponować adresem, żeby dowiedzieć się, że w danym budynku niegdyś znajdował się dom modlitwy. Na Piotrkowskiej znajdziemy też wiele innych charakterystycznych punktów. Należy do nich Ławeczka Tuwima - pomnik największego łódzkiego poety w formie ławki, na której obok skamandryty można po prostu usiąść.

Jednym z ulubionych miejsc spacerów Łodzian jest Cmentarz Stary. Na tej wielkiej nekropolii zobaczymy zabytkowe nagrobki należące do wyznawców różnych wiar, którzy zamieszkiwali dziewiętnastowieczną Łódź. Na cmentarzu znajduje się część ewangelicka, katolicka i prawosławna. Aby obejrzeć grobowce przedstawicieli czwartej narodowości zamieszkującej przemysłową Łódź musimy udać się na żydowski cmentarz na Bałutach. Jest to największy cmentarz żydowski w Europie. Na uwagę zasługuje tu zwłaszcza okazały grobowiec Izraela Poznańskiego. Jest to największy na świecie żydowski grób.

źródło: Wydawnictwo Bezdroża