Leżajsk

Leżajsk

Leżajsk

Leżajsk to miasto w województwie podkarpackim, leżące w dolinie Sanu, na skraju dawnej Puszczy Sandomierskiej. Znane jest najbardziej z produkcji piwa, kiedyś jednego z najpopularniejszych w Polsce. Dzięki walorom przyrodniczym i zabytkom jest często odwiedzane przez turystów. W okolicy znajdują się lasy, rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu.

Miasto, które otrzymało prawa miejskie w XIV w. z rąk Władysława Jagiełły, może się pochwalić wieloma zabytkami, w tym bardzo cennym zespołem kościelno-klasztornym oo. Bernardynów.
W skład zespołu zabytków, którego początki sięgają początku XVII w. wchodzą: kościół pw. Zwiastowania NPM, klasztor, mury obronne z basztami i bramami, folwark i cmentarz klasztorny. W muzeum przy zespole znajdują się eksponaty pochodzące z dawnych klasztorów w Polsce oraz na Kresach. Jednak najbardziej znane i cenne są tutejsze organy.

Organy z XVII wieku, znajdujące się w Bazylice Zwiastowania NMP i należą do najcenniejszych zabytków tego typu zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Ich główna część ma 15 m wysokości oraz 7,5 m szerokości, i łączy się z dwoma sąsiednimi instrumentami usytuowanymi w nawach bocznych. Dzięki temu tworzy - podobno jedyny na świecie - zespół organowy, na którym może grać w tym samym czasie, trzech organistów.

Warto zobaczyć też: Rynek, eklektyczny ratusz z XIX w., czy zespół cerkiewny p.w. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. W odrestaurowanym Dworze Starościńskiego znajduje się Muzeum Ziemi Leżajskiej, posiadające w swoich zbiorach liczne eksponaty z tego regionu. W okolicy znajdują się również cenne zabytki kultury żydowskiej, m.in. cmentarz z wiekowymi macewami, czy grób Cadyka Elimelecha, do którego rokrocznie pielgrzymuje z całego świata kilka tysięcy chasydów.

W XVI w. Zygmunt I Stary nadał browarnikom leżajskim przywilej warzenia piwa, warzy się je w Leżajsku aż do czasów obecnych. Dzisiejszy Browar Leżajsk, zlokalizowany na przedmieściach został zbudowany w latach 70. XX w.

W mieście można zobaczyć Ekspozycję Browarnictwa, która znajduje się w jednej z oficyn Dworu Starościńskiego. Jest tam przedstawiona historię browarnictwa oraz proces produkcji piwa. Można oglądać też eksponaty związane z leżajskim browarem.

fot. Muzeum Regionalne w Leżajsku (wikipedia)

  1. Artykuły: