Kleszczele

Kleszczele

Kleszczele

Kleszczele to miasto w województwie podlaskim leżące na Równinie Bielskiej nad rzeką Nurzec, przy granicy z Białorusią, w obszarze Zielonych Płuc Polski, 25 km od Hajnówki.

Miasto zostało lokowane za zgodą króla Zygmunta I Starego i od tamtej pory prężnie się rozwijało,
jednak w 1777 roku strawił je wielki pożar, po którym zostało jedynie 13 domów. Kleszczele do dzisiaj zachowały zabytkowy układ przestrzenny pamiętający XVI wiek.

W mieście znajdują się ciekawe zabytki. Szczególnie rzuca się w oczy znajdująca się w centrum miasta, odznaczająca się błękitnymi kopułami murowana Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy Maryi Panny. Świątynia pochodzi z 1877 roku, podczas II wojny światowej została spalona, spłonęła większość wyposażenia wnętrza a ikonostas został mocno uszkodzony (zastąpiono go innym, pochodzącym ze zniszczonej cerkwi w Szereszowie na Białorusi). W cerkwi przechowywana jest uważana za cudowną ikona św. Mikołaja, pochodząca z I poł. XVI w.

Oprócz cerkwi murowanej w mieście znajduje się drewniana cerkiew św. Mikołaja będąca najstarszym tutejszym zabytkiem. Została ona wybudowana przez tutejsze bractwo kupieckie w 1709 roku jako dzwonnica przy dawnej XVI-wiecznej cerkwi św. Mikołaja zniszczonej w czasie I wojny światowej. Dwukondygnacyjna budowla ma konstrukcję zrębową, a jej dach jest kryty gontem. Była remontowana zarówno w XX jak i XXI wieku.

Znajduje się tu też ciekawy, neoklasycystyczny kościół rzymskokatolicki pw. św. Zygmunta Burgundzkiego z początku XX w. oraz stare cmentarze: prawosławny i żydowski.

Najbardziej rozpoznawalnym budynkiem jest chyba jednak zabytkowy budynek dworca w Kleszczelach (z 1900 roku), wybudowany w stylu szwajcarskiej architektury kolejowej. Drewniany, zielony budynek stał kiedyś przy tracie kolejowej Białystok - Brześć, dziś jednak, niestety najlepsze swoje lata ma już za sobą.

Okoliczne tereny posiadają wiele walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Lasy łączące się z Puszczą Białowieską zachęcają do grzybobrania, spacerów i wycieczek szlakami pieszymi i rowerowymi, niedaleko stąd znajduje się też zalew w Repczycach.

Cerkiew w Kleszczelach - fot. wikipedia

  1. Artykuły: