Kalisz

Kalisz

Kalisz

Kalisz uznawany jest za najstarsze miasto w Polsce, choć przez wielu jest to poddawane w wątpliwość. Zwolennicy tezy o najstarszym polskim mieście powołują się na wzmianki Ptolemeusza z ok. II wieku n.e., który pisał o mieście Calisia, a także na dowody przedstawione przez archeologów. Z całą pewnością można jednak stwierdzić, że Kalisz nawet jeżeli nie jest najstarszym polskim miastem, to na pewno jest jednym z najstarszych.

Jedną z głównych atrakcji turystycznych jest rezerwat archeologiczny w Zawodziu (dzielnica miasta) i znajdujący się tam Kaliski Gród Piastowski. W IX wieku w tym miejscu istniał stary gród, a jeszcze wcześniej - między VII a VIII wiekiem - ciałopalny cmentarz i prawdopodobnie ośrodek kultu pogańskiego. Dawną osadę pieczołowicie zrekonstruowano i udostępniono zwiedzającym w 2008 roku. W rezerwacie oprócz stałych wystaw i ekspozycji odbywają się także imprezy plenerowe, takie jak „Jarmark Archeologiczny” czy „Biesiada Piastowska”. Ta pierwsza to festyn, który towarzyszy obchodom święta miasta, gdzie można zapoznać się między innymi się z obróbką kamienia, skóry i bursztynu oraz lepieniem naczyń glinianych przy użyciu koła garncarskiego. Natomiast „Biesiada Piastowska”, która odbywa się w ostatnią sobotę sierpnia, jest przede wszystkim okazją do przywołania dawnych tradycji rycerskich.

Wśród zabytków Kalisza można wymienić między innymi zespół klasztorny oo. franciszkanów i katedrę św. Mikołaja - obydwa obiekty były ufundowane przez księcia Bolesława Pobożnego w połowie XIII wieku - oraz fragment murów miejskich z pochodzącą z XV wieku basztą „Dorotką”. Jest to jedyna zachowana do dziś baszta kaliska, która niegdyś wchodziła w skład fortyfikacji miejskich. Z basztą łączy się wiele legend, a jedna z nich opowiada o nieszczęśliwej miłości Dorotki - córki starosty kaliskiego - i ubogiego szewczyka. Według podań rozgniewany ojciec kazał zamknąć córkę właśnie w tej baszcie.

Kalisz znajduje się niecałe dwie godziny drogi samochodem od Poznania i mniej więcej tyle samo od Wrocławia.

fot. wikipedia

  1. Artykuły: