Białowieża

Białowieża

Białowieża

Białowieża leży w województwie podlaskim nad rzeką Narewką, niedaleko pieszo-rowerowego przejścia granicznego z Białorusią. Miejscowość oddalona 20 kilometrów od Hajnówki i 50 km od Bielska Podlaskiego jest siedzibą Białowieskiego Parku Narodowego.

Pierwsze wzmianki o Białowieży pochodzą z I poł. XVII w. i dotyczą znajdującego się na miejscu dworu myśliwskiego króla Władysława IV Wazy. Spłonął on przed 1658 rokiem, lecz kolejny wybudowano tu już za panowania Augusta III Sasa. Król zatrzymał się w nim w 1752 r. podczas polowania w puszczy, upamiętnia to obelisk stojący w Parku Pałacowym. Bywał tu także król Stanisław August Poniatowski. Dwór królewski został zniszczony podczas powstania listopadowego.

Pod koniec XIX w. na miejscu dworu car Aleksander III wybudował pałac mający służyć mu za letnią rezydencję, obok powstał park z jeziorami, który można zwiedzać do dziś (w odróżnieniu od pałacu, który spłonął w czasie II wojny światowej). Obecnie na jego miejscu stoi budynek dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego jest tu też Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego, oraz restauracja i hotel.

Park pałacowy urządzony jest w stylu ogrodu angielskiego. Rośnie tu wiele ciekawych drzew i krzewów, niektóre sprowadzono specjalnie z odległych krajów. Na miejscu ustawione są tablice informacyjne dotyczące roślin i historii parku.

Poza parkiem zachowała się też brama pałacowa, w której niegdyś mieściła się wartownia i zbrojownia (teraz jest to siedziba prywatnej „Galerii w Bramie Carskiej”), Dom Marszałkowski, cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy oraz stajnie.

Oczywiście największą tutejszą atrakcją jest po prostu Puszcza Białowieska i Białowieski Park Narodowy, najlepiej zachowany w Europie naturalny nizinny las wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W puszczy, około 3 km przed samą Białowieżą znajduje się chętnie odwiedzany przez turystów Rezerwat Pokazowy Żubrów. Na miejscu można zobaczyć stado żubrów. Jako ciekawostka prezentowane tu są także żubronie, czyli hybrydy żubra z bydłem domowym.

Na terenie rezerwatu znajdują się też inne gatunki puszczańskich ssaków kopytnych oraz duże drapieżniki. Żyją tu dziki, łosie, jelenie, sarny, a nawet wilki i ryś. Nie brakuje koników polskich typu tarpan.

W okolicy znajdują się liczne szlaki turystyczne umożliwiające turystykę pieszą (w tym specjalne ścieżki do Nordic Walking), rowerową, a także konną. Trasy są oznakowane, znajdują się na nich punkty i wieże widokowe oraz wiaty turystyczne. W okolicy odbywają się też spływy kajakowe, a niedaleko od Białowieży znajduje się popularny Zalew Siemianówka.

Białowieża może się pochwalić rozbudowaną bazą turystyczną, są tu hotele pensjonaty, zajazdy i liczne gospodarstwa agroturystyczne.


fot. wikipedia

  1. Artykuły:

  2. Białowieski Park Narodowy: Obręb Ochronny Hwoźna

    Dodano: 2017-05-31
    Białowieski Park Narodowy: Obręb Ochronny Hwoźna

    Siedziba Białowieskiego Parku Narodowego mieści się w Białowieży w zabytkowym parku pałacowym. W skład Parku Narodowego wchodzą trzy tutejsze atrakcje: Obręb Ochronny Orłówka, Obręb Ochronny Hwoźna oraz Ośrodek Hodowli Żubrów z Rezerwatem Pokazowym Żubrów.

    Zobacz więcej