Copyright 2004 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone przez eholiday.pl Sp. z o.o.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

eholiday.pl szanuje cudzą wiedzę, pracę i własność. Tego samego oczekuje od innych. Dlatego też możliwość kopiowania, nagrywania i rozpowszechniania dokumentów, zdjęć, plików, bazy danych dostępnych w serwisie eholiday.pl jest ograniczona do osób uprawnionych.

Nazwa "eholiday.pl" oraz znak graficzny "eholiday.pl" są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym w Warszawie. W związku z tym nie mogą być używane przez inne osoby oraz podmioty bez wyraźnej pisemnej zgody osoby uprawnionej do jej wydania w spółce eholiday.pl Sp. z o.o.

Wszelkie próby kopiowania lub powielania danych zamieszczonych w serwisie eholiday.pl będą przekazywane do odpowiednich organów ścigania celem wyjaśnienia.